Συγχρηματοδοτούμενα

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Έντάσσουμε τις Υπηρεσίες μας σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.
Εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες Χρηματοδότησης Νέων και Υφιστάμενων Επιχειρήσεων και προσφέρουμε προσαρμοσμένες Υπηρεσίες στις Επιταγές Προκηρυγμένων Προγραμμάτων(ΕΣΠΑ, LEADER κλπ):

Στην ibservices, ενισχύουμε κάθε επιχειρηματική ιδέα για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήεων ή για την ίδρυση νέων, με τη βοήθεια Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Επίσης, στα πλαίσια αυτά, εκτός των άλλων, η ibservices υποστηρίζει:
• Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών για Έργα Πληροφορικής & Τηλ/νιών
• Μεθοδολογίες/Μελέτες Κόστους και Σχεδιασμού των νέων Επενδύσεων.
• Τεχνοοικονομική αποτίμηση Δικτύων & Υπηρεσιών - Αποτίμηση Επενδύσεων - Κόστος Πρώτης Εγκατάστασης.
• Υπηρεσίες υποστήριξης για ένταξη επιχειρήσεων σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα(ΕΣΠΑ, LEADER κλπ).
• Παρακολούθηση και Διοίκηση του Έργου σε όλες τις φάσεις, από την αίτηση συμμετοχής έως την ολοκλήρωσή του.


communicate2