Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η ιστοσελίδα σας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Η δημιουργία της είναι το πρώτο βήμα. Η προώθηση της είναι το δεύτερο, αναγκαίο…
Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα αποτελέσματα του Προγράμματος "Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο-Υπηρεσίες."